Condiţii care trebuie respectate la producerea, transportul şi punerea în operă a betonului în perioada cu temperaturi scăzute

Condiţii care trebuie respectate în execuţie în perioada cu temperaturi scăzute
February 8, 2017
Masuri suplimentare de prevenire si stingerea incendiilor in perioada cu temperaturi scazute
February 8, 2017

În vederea asigurării calităţii betonului pus în operă pe timp friguros, se impune respectarea următoarelor obligaţii în procesul tehnologic: Prepararea betonului trebuie să se facă folosindu-se: agregate dezgheţate având temperatura minimă 5 grade C; agregate încălzite la temperatură superioară celei de dezgheţare: 6oC-25oC; apă încălzită la temperatura 20oC-80oC. Temperatura de preparare trebuie să fie mai mare de 5oC. La transportul şi descărcarea betonului trebuie asigurate protejarea mijloacelor de transport şi reducerea duratei transportului, astfel încât temperatura de livrare la şantier să fie de minimum 3 grade C. La transportul în şantier şi punerea în operă a betonului trebuie asigurate protejarea mijloacelor de transport şi reducerea duratei transportului, astfel încât, la terminarea punerii în operă, temperatura să fie de minimum 1 grad C. În perioada de întărire (maturizare) a betonului, trebuie asigurată protecţia acestuia, astfel încât temperatura să fie de minimum 1 grad C.
La locul de preparare, este obligatorie înregistrarea unor date suplimentare: temperatura minimă a apei şi a agregatelor la introducerea în malaxor; durata de malaxare a agregatelor cu apă până la introducerea cimentului; durata totală de malaxare; temperatura betonului la descărcarea din malaxor. La locurile de punere în operă a betonului, se vor înregistra obligatoriu: temperatura betonului la livrare; temperatura betonului la terminarea punerii în operă; nivelul de asigurare pentru perioada de maturizare; modul de protejare a betonului după turnare; durata proiectată pentru asigurarea gradului critic de maturizare; fazele şi caracteristicile regimului termic la încălzirea după turnare (când este cazul).
Având în vedere prevederile art. 11, alin. 6, art. 13, alin. 4 şi art. 14, alin. 2 din Regulamentul UE nr. 305/2011, cu modificările ulterioare, în calitate de producător, aveţi obligaţia de a însoţi livrările din această perioadă de instrucţiunile corespunzătoare. În cazul în care temperaturile scăzute nu asigură condiţii de lucru, veţi avea în vedere măsura de oprire a activităţii staţiei, conform reglementărilor în vigoare.
Vă atragem atenţia că nerespectarea cerinţelor de calitate impuse de reglementările legale şi tehnice în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu amendă de la 770 lei la 4.650 lei, precum şi măsuri complementare de intrare în legalitate, conform prevederilor art. 33, alineatul III, litera „b” al Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii.

Sursa: http://www.isc-web.ro/sites/default/files/Anunturi/2%20CONDITII%20CARE%20TREBUIE%20RESPECTATE%20BETON.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *