Constructii

Dirigentie de santier

 • Urmarim executia lucrarilor in conformitate cu contractul de lucrari, proiectul tehnic, caietul de sarcini şi cu reglementarile tehnice in vigoare;
 • Vom efectua verificarile prevazute in reglementarile tehnice şi vom semna documentele intocmite ca urmare a constatarilor (procese verbale de lucrari ce devin ascunse, procese verbale de punere in funcţiune etc., dupa caz);
 • Participam si efectuam receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semnam procesele verbale de receptie calitativa impreuna cu executantul;
 • Urmarim executarea lucrarilor pe toata durata lor, confirmand plata numai pentru lucrarile corespunzatoare calitativ şi cantitativ prin intocmirea unui proces verbal de receptie, fiind raspunzator conform legislatiei de confirmari de lucrari ce nu sunt materializate în teren;
 • Verificam respectarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructţii;
 • Urmarim respectarea de catre executant a dispozitiilor şi/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 • Participam la recepţia lucrărilor şi semnam actele de receptie;
 • Raspundem tehnic si juridic pentru documentele semnate conform atributiilor ce ne revin;
 • Participam la verificarea in fazele determinante.

Intocmirea Cartii Constructiei

Continutul Cartii Tehnice a Constructiilor cuprinde urmatoarele:

 •  Documentatia privind proiectarea;
 •  Documentatia privind executia;
 •  Documentatia privind receptia;
 •  Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.

Management de proiect

 • Asiguraram comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului si respectarea obligatiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
 • Pregatim si organizam planurile de activitate in cadrul proiectului;
 • Administram bugetul proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu conditiile finantatorului;
 •  Valorificam si dezvoltam oportunitatile pe durata implementarii proiectului.
 •  Coordonam activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice;
 •  Stabilim relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii proiectului;
 •  Pregatim bugetul si cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale in conformitate cu propunerea inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura in cadrul proiectului;
 •  Monitorizam in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redactam rapoartele lunare catre finantatori, parteneri si beneficiari cu respectarea datelor prevazute in contracte;
 •  Facem propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse.

Consultanta

Activitatea de consultanta cuprinde un pachet complet de servicii :

 • Consultanta pentru realizarea proiectelor de constructii  ;
 • Evaluarea financiara a lucrarilor  in conformitate cu antemasuratoarile;
 • Intocmirea situatiilor de lucrari necesare pe parcursul desfasurarii investitiei;
 • Reducerea termenului si costurilor de realizare a investitiei prin aplicare unui management performant;
 • Monitorizarea costurilor si programului de lucru;
 • Controlul costurilor si gestionarea programului;
 • Utilizarea tehnologiilor moderne ce duc la diminuarea costurilor;
 • Management de proiect,
 • Dirigentie de santier;
 • Intocmirea Cartii Constructiei si predarea catre Beneficiar.

Proiectare

Realizam proiecte de rezistenta complete, la nivel de detalii de executie, necesare autorizatiei de construire si executiei structurii de rezistenta. Proiectam structuri de rezistenta atat din beton armat, cat si din metal sau lemn, pentru urmatoarele tipuri de constructii:

 • civile: case vile, blocuri de locuinte, cladiri birouri
 • industriale: hale industriale, hale depozitare
 • agricole: ferme, sere
 • edilitare: statii de tratare, statii de pompare, statii de epurare.